Internat og undervisning

Hvert forløb består af 120 lektioner, hvoraf ca. 60 lektioner gennemføres i forbindelse med tre fysiske internater, hver af tre dages varighed, hhv. opstart, midtvejs og tæt på opgaveskrivning og eksamen. Den øvrige undervisning foregår virtuelt. Hertil kommer forberedelse og eksamen.

Placeringen af internater og undervisning besluttes lokalt på det enkelte UC og vil fremgå af deres tilmeldingsside.

Ud over internat og virtuel undervisning, inviteres lærerne og deres nærmeste leder til et webinar inden studiestart. Her introduceres lærer og leder til kompetenceudviklingsforløbets indhold, herunder også arbejdet med en række didaktiske forankringselementer. 

Der vil være en tæt sammenhæng mellem internater, virtuel undervisning og deltagernes konkrete undervisningspraksis.

Samtidig indeholder forløbet en række didaktiske forankringselementer, der illustreres nedenfor. Disse skal være med til at understøtte den lokale forankring af de erhvervede kompetencer.

Illustration af undervsiningsformatet

Støttet af: