Pris og vilkår

Undervisning, vejledning, eksamen samt overnatning i forbindelse med internater er gratis for den enkelte skole, da dette dækkes af fondsmidlerne. Tidsforbrug, transportudgifter og udgifter til vikardækning dækkes ikke. Ved eksamen der strækker sig over flere dage, er udgifter til overnatning ikke dækket til denne del.
image-decorative-on

Optagelseskravene er, at du:

  • er læreruddannet
  • underviser i faget sideløbende

Dertil skal du opfylde minimum et af nedenstående kriterier:

  • have minimum 2 års undervisningserfaring i det pågældende fag
  • opfylde det gymnasiale adgangskrav(hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder det gymnasiale adgangskrav, kontakt da den Professionshøjskole, du ønsker at læse hos)

Tilmelding

Tilmelding foregår lokalt på den enkelte professionshøjskoles hjemmeside.
Ved tilmelding er du automatisk også tilmeldt eksamen.

Tilmeldingsfrister
Der er lukket for tilmelding til fag i 2022/2023, dog undtaget musik, hvor du kan tilmelde dig frem til 15. juni, 2022
16. maj 2023 for fag der udbydes i 2023/2024

Støttet af: